Kömür, dünya genelinde kesintisiz enerji kaynağı olarak önemini koruyor

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, tüm dünyada kömüre olan talebin büyüdüğünü belirterek, “Kömür tüm dünyada kesintisiz enerji sunan en önemli kaynaklardan biri. Ülkemizin sahip olduğu 21 milyar ton kömür rezervini yüksek teknolojiyle buluşturmamız, kaynaklarımızı ekolojik dengeyi bozmadan çevresel sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde gün yüzüne çıkarmamız çok önemli.” dedi.

Erdoğan, 24-25 Nisan’da Ankara’da düzenlenecek 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kömür gibi kesintisiz enerji üretimi yapılmasına olanak sağlayan bir kaynaktan kısa ve orta vadede vazgeçmenin mümkün olmayacağını söyledi.

Avrupa’nın içinde bulunduğu enerji krizinin ana sebebinin diğer enerji kaynaklarının ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu ülkelerde enerji üretiminin bir diğer önemli kaynağı olan doğal gazın yerini ise krizle beraber kömüre bıraktığını ifade etti.

Erdoğan, bu geçici kriz durumundan sonra da kömürün enerji sisteminin önemli bir parçası olarak kalacağının öngörüldüğünü belirterek, “Paris Anlaşması, tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırsa da yaşanan küresel enerji tedariki sıkıntıları, kömürün önemli ve vazgeçilmeyecek bir enerji kaynağı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Tüm dünyada kömüre olan talep büyüyor. Kömür tüm dünyada kesintisiz enerji sunan en önemli kaynaklardan biri. Ülkemizin sahip olduğu 21 milyar ton kömür rezervini yüksek teknolojiyle buluşturmamız, kaynaklarımızı ekolojik dengeyi bozmadan çevresel sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde gün yüzüne çıkarmamız çok önemli.” diye konuştu.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve kesintisiz enerji sunma amacıyla yerli kömürün en verimli ve çevreci şekilde kullanılmasının gerekli olduğuna işaret eden Erdoğan, kömürden bir anda vazgeçmenin kömürden elde edilen enerji arzı kadar talebin karşılanamaması anlamına geldiğini söyledi.

“Termik santraller de yerli linyit kaynaklarının özelliklerine göre tesis edilmeli”

Erdoğan, küresel olarak bakıldığında dünyada büyük ölçüde sera gazı salımı yapan ülkelerin, kömür üretimlerini 2050-2060’lı yıllara kadar sürdüreceklerini ifade ettiklerini aktardı.

Türkiye’nin küresel olarak yüzde 1’lik kirletme payına sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

“Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, yerli kaynağımızdan milli çıkarlarımız doğrultusunda sonuna kadar faydalanmalıyız. Daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilebilmesi için sürekli ve kesintisiz enerji arzı sağlayan kömürden enerji üreten santraller gibi baz yük santrallerin kurulu gücünün artırılması gereklidir. Bu noktada kriz anları, ülkelerin kendi kaynaklarına yöneldiği dönemlerdir. Kriz kaynaklı enerji tedarikinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra enerji fiyatlarındaki artış ve ülkelerin ekonomisindeki durgunluk, bağımsız enerji politikalarına ülkeleri yönlendiriyor.”

Ankara’da temiz kömür teknolojileri konuşulacak

Erdoğan, 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nde, kömürün üretimi, hazırlanması ve kullanımı süreçlerinde verimlilik ve çevre boyutunun eş zamanlı dikkate alınacağını, yeni yaklaşım olan “temiz kömür teknolojileri” konusunun detaylı ele alınacağını dile getirdi.

Söz konusu teknolojilerin bir taraftan emisyon ve atıkların azaltılmasını diğer taraftan birim kömürden elde edilen enerjinin artırılmasını hedeflediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kömüre dayalı termik santrallerin veriminin artırılması ve karbondioksit emisyonlarının azaltılması, küresel bazda kömür endüstrisinin son yıllarda odaklandığı temel alanları oluşturuyor. Temiz kömür prosesi, kömürün temizlenmesini ve emisyonları muhafaza etmek için gelişmiş teknolojiler kullanılarak çevresel etkilerinin azaltılmasını amaçlıyor. Bu süreçte, karbondioksit emisyonunu düşürmek için kömürün yakılmadan önce temizlenmesi veya oluşacak sera gazının atmosfere girmesini önleyecek teknolojiler tercih ediliyor. Derneğimiz temiz kömür teknolojilerinin sektörün olmazsa olmazı haline getirmek ve firmaları bu konuda bilgilendirmek için düzenli olarak bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Zirvede temiz kömür teknolojileri konusunda ortak akıl inşa edebilmeyi ve kömürün geleceğini planlamayı hedefliyoruz.”???????

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir